-9,046,000 
25,949,000  16,903,000 
-250,000 
850,000  600,000 

Hiển thị 81–82 trong 82 kết quả