-1,496,000 
5,950,000  4,454,000 
-444,000 
2,950,000  2,506,000 
-100,000 
600,000  500,000 

Hiển thị 81–83 trong 83 kết quả