-12,426,000 
35,500,000  23,074,000 

Hiển thị một kết quả duy nhất