-5,850,000 

Lò nướng Bosch HBA13B254A

(0)

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

Thương hiệu: Bosch

Dung tích: 64 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

19,750,000  13,900,000 
-4,913,000 

Lò nướng Bosch HBA21B250E

(0)

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Dung tích: 64 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

15,900,000  10,987,000 
-6,310,000 

Lò nướng Bosch HBA22B250E

(0)

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Dung tích: 64 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

18,900,000  12,590,000 
-7,851,000 

Lò nướng Bosch HBA22R251E

(0)

Dung tích: 64 lít

Công suất: 3.500 W

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Chức năng: Nướng

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

21,150,000  13,299,000 
-11,020,000 

Lò nướng Bosch HBA23BN61

(0)

Dung tích: 64 lít

Công suất: 3.500 W

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Chức năng: Nướng

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

29,780,000  18,760,000 
-13,521,000 

Lò nướng Bosch HBA43S320E

(0)

Dung tích: 64 lít

Công suất: 3.500 W

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Chức năng: Nướng

Xuất xứ: Tây Ban Nha

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

27,500,000  13,979,000 
-12,951,000 

Lò nướng Bosch HBA43S360E

(0)

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Dung tích: 64 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

27,000,000  14,049,000 
-7,490,000 

Lò nướng Bosch HBA73R350B

(0)

Khoảng giá: Dưới 40 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Dung tích: 64 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 45,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

28,790,000  21,300,000 
-14,610,000 

Lò nướng Bosch HBG42R350E

(0)

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Dung tích: 64 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

27,000,000  12,390,000 
-7,460,000 

Lò nướng Bosch HBG633BS1J

(0)

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Dung tích: 71 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

28,450,000  20,990,000 
-21,260,000 

Lò nướng Bosch HBG634BB1

(0)

Dung tích: 71 lít

Công suất: 3.500 W

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Chức năng: Nướng

Xuất xứ: Đức

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

37,900,000  16,640,000 
-10,800,000 

Lò nướng Bosch HBG634BS1

(0)

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Dung tích: 71 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

28,700,000  17,900,000 
-17,021,000 

Lò nướng Bosch HBG634BW1

(0)

Dung tích: 71 lít

Công suất: 3.500 W

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Chức năng: Nướng

Xuất xứ: Đức

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

34,500,000  17,479,000 
-15,001,000 

Lò nướng Bosch HBG634HS1

(0)

Dung tích: 71 lít

Công suất: 3.500 W

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Chức năng: Nướng

Xuất xứ: Đức

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

37,900,000  22,899,000 
-10,760,000 

Lò nướng Bosch HBG635BB1

(0)

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Dung tích: 71 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

30,250,000  19,490,000 
-23,350,000 

Lò nướng Bosch HBG635BS1

(0)

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Dung tích: 71 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

43,250,000  19,900,000 
-11,610,000 

Lò nướng Bosch HBG635HS1

(0)

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Dung tích: 71 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

29,890,000  18,280,000 
-18,651,000 

Lò nướng Bosch HBG635NS1

(0)

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Dung tích: 71 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

43,250,000  24,599,000 
-14,901,000 

Lò nướng Bosch HBG636NS1

(0)

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Dung tích: 71 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

43,250,000  28,349,000 
-15,081,000 

Lò nướng Bosch HBG673BS1F

(0)

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Dung tích: 71 lít

Chức năng: Nướng

Kích thước: 59,5 x 59,5 x 57 cm

Công suất: 3.500 W

39,680,000  24,599,000 

Hiển thị 1–20 trong 65 kết quả