-6,461,000 
17,699,000  11,238,000 
-6,093,000 
18,689,000  12,596,000 
-6,602,000 
17,589,000  10,987,000 
-5,950,000 
18,579,000  12,629,000 
-8,099,850 
53,999,000  45,899,150 

Hiển thị 61–65 trong 65 kết quả