-8,500,000 
25,399,000  16,899,000 
-618,750 
4,125,000  3,506,250 

Hiển thị 21–22 trong 22 kết quả