-1,400,000 

Máy hút mùi Bosch DFL063W50

(0)

Cấp độ hút: 3 cấp

Công suất hút: 500 m³/h

Độ ồn: 70 Db

Kích thước: 60 cm

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 10 triệu

8,400,000  7,000,000 
-1,500,000 

Máy hút mùi Bosch DFM064W50

(0)

Cấp độ hút: 3 cấp

Công suất hút: 500 m³/h

Độ ồn: 60 Db

Kích thước: 60 cm

Xuất xứ: Đức

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 10 triệu

9,800,000  8,300,000 
-5,500,000 

Máy hút mùi Bosch DFS067A50

(0)

Cấp độ hút: 3 cấp

Công suất hút: 700 m³/h

Độ ồn: 60 Db

Kích thước: 60 cm

Xuất xứ: Đức

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 15 triệu

19,000,000  13,500,000 
-6,500,000 

Máy hút mùi Bosch DFS067K50

(0)

Cấp độ hút: 5 cấp

Công suất hút: 700 m³/h

Độ ồn: 60 Db

Kích thước: 60 cm

Xuất xứ: Đức

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

24,000,000  17,500,000 
-6,500,000 

Máy hút mùi Bosch DFS097K50

(0)

Cấp độ hút: 5 cấp

Công suất hút: 700 m³/h

Độ ồn: 50 Db

Kích thước: 90 cm

Xuất xứ: Đức

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

26,000,000  19,500,000 
-4,120,000 

Máy hút mùi Bosch DFT63AC50

(0)

Khoảng giá: Dưới 10 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Italia

Công suất hút: 400 m³/h

Kích thước: 60 cm

Độ ồn: 70 Db

Cấp độ hút: 3 cấp

8,700,000  4,580,000 
-2,190,000 

Máy hút mùi Bosch DHI623GSG

(0)

Khoảng giá: Dưới 10 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Công suất hút: 400 m³/h

Kích thước: 60 cm

Độ ồn: 70 Db

Cấp độ hút: 3 cấp

7,780,000  5,590,000 
-1,790,000 

Máy hút mùi Bosch DHI923GSG

(0)

Khoảng giá: Dưới 10 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Italia

Công suất hút: 400 m³/h

Kích thước: 90 cm

Độ ồn: 70 Db

Cấp độ hút: 4 cấp

8,950,000  7,160,000 
-4,250,000 

Máy hút mùi Bosch DHL755B

(0)

Khoảng giá: Dưới 15 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Công suất hút: 700 m³/h

Kích thước: 70 cm

Độ ồn: 60 Db

Cấp độ hút: 3 cấp

12,500,000  8,250,000 
-8,000,000 

Máy hút mùi Bosch DHU935HME

(0)

Khoảng giá: Dưới 10 triệu

Thương hiệu: Bosch

Công suất hút: 300 m³/h

Kích thước: 90 cm

Độ ồn: 60 Db

8,000,000 
-14,990,000 

Máy hút mùi Bosch DIB091E51

(0)

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Công suất hút: 1.000 m³/h

Kích thước: 90 cm

Độ ồn: 50 Db

Cấp độ hút: 5 cấp

39,890,000  24,900,000 
-18,840,000 

Máy hút mùi Bosch DIB091K50

(0)

Cấp độ hút: 5 cấp

Công suất hút: 900 m³/h

Độ ồn: 50 Db

Kích thước: 90 cm

Xuất xứ: Đức

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Trên 30 triệu

49,600,000  30,760,000 
-11,000,000 

Máy hút mùi Bosch DIB097A50

(0)

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Công suất hút: 800 m³/h

Kích thước: 90 cm

Độ ồn: 50 Db

Cấp độ hút: 3 cấp

37,800,000  26,800,000 
-14,200,000 

Máy hút mùi Bosch DIB098E50

(0)

Cấp độ hút: 5 cấp

Công suất hút: 900 m³/h

Độ ồn: 50 Db

Kích thước: 90 cm

Xuất xứ: Đức

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

38,000,000  23,800,000 
-14,190,000 

Máy hút mùi Bosch DIC043650

(0)

Cấp độ hút: 3 cấp

Công suất hút: 600 m³/h

Độ ồn: 70 Db

Kích thước: 90 cm

Xuất xứ: Italia

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Trên 30 triệu

44,800,000  30,610,000 
-1,440,000 

Máy hút mùi Bosch DWA06E651

(0)

Khoảng giá: Dưới 15 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Ba Lan

Công suất hút: 600 m³/h

Kích thước: 60 cm

Độ ồn: 60 Db

Cấp độ hút: 4 cấp

9,600,000  8,160,000 
-4,300,000 

Máy hút mùi Bosch DWB067A50

(0)

Cấp độ hút: 4 cấp

Công suất hút: 700 m³/h

Độ ồn: 60 Db

Kích thước: 60 cm

Xuất xứ: Đức

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 15 triệu

17,900,000  13,600,000 
-3,620,000 

Máy hút mùi Bosch DWB06W850

(0)

Cấp độ hút: 4 cấp

Công suất hút: 700 m³/h

Độ ồn: 70 Db

Kích thước: 60 cm

Xuất xứ: Đức

Thương hiệu: Bosch

Khoảng giá: Dưới 15 triệu

15,300,000  11,680,000 
-7,189,000 

Máy hút mùi Bosch DWB077A50

(0)

Khoảng giá: Dưới 15 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Công suất hút: 700 m³/h

Kích thước: 70 cm

Độ ồn: 60 Db

Cấp độ hút: 4 cấp

20,689,000  13,500,000 
-8,770,000 

Máy hút mùi Bosch DWB07W651

(0)

Khoảng giá: Dưới 15 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Công suất hút: 600 m³/h

Kích thước: 70 cm

Độ ồn: 70 Db

Cấp độ hút: 3 cấp

17,760,000  8,990,000 

Hiển thị 1–20 trong 89 kết quả