-15,000 
160,000  145,000 
-15,000 
160,000  145,000 
-36,800,000 

Tủ lạnh Bosch KAD62S51

(0)

Khoảng giá: Trên 50 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu thụ điện: A+

Phân loại: Tủ side by side

Kích thước: 179 x 92 x 74 cm

108,000,000  71,200,000 
-29,411,000 

Tủ lạnh Bosch KAD90VB20

(0)

Khoảng giá: Trên 50 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tiêu thụ điện: A+

Phân loại: Tủ side by side

Kích thước: 179 x 92 x 74 cm

78,900,000  49,489,000 
-38,111,000 

Tủ lạnh Bosch KAD90VI20

(0)

Khoảng giá: Dưới 50 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tiêu thụ điện: A+

Phân loại: Tủ side by side

Kích thước: 179 x 92 x 74 cm

87,600,000  49,489,000 
-31,000,000 

Tủ lạnh Bosch KAD92SB30

(0)

Khoảng giá: Trên 50 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Đức

Tiêu thụ điện: A++

Phân loại: Tủ side by side

Kích thước: 179 x 92 x 74 cm

120,990,000  89,990,000 
-34,501,000 

Tủ lạnh Bosch KAG90AI20

(0)

Khoảng giá: Trên 50 triệu

Thương hiệu: Bosch

Tiêu thụ điện: A+

Phân loại: Tủ side by side

Kích thước: 179 x 92 x 74 cm

86,000,000  51,499,000 
-25,051,000 

Tủ lạnh Bosch KAG90AI20G

(0)

Khoảng giá: Trên 50 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tiêu thụ điện: A+

Phân loại: Tủ side by side

78,950,000  53,899,000 
-2,401,000 

Tủ lạnh Bosch KAI90VI20G

(0)

Khoảng giá: Trên 50 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tiêu thụ điện: A+

Phân loại: Tủ side by side

Kích thước: 179 x 92 x 74 cm

51,900,000  49,499,000 
-15,620,000 

Tủ lạnh Bosch KAN58A75

(0)

Khoảng giá: Dưới 50 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Hàn Quốc

Tiêu thụ điện: A++

Kích thước: 179 x 92 x 74 cm

78,100,000  62,480,000 
-15,000,000 

Tủ lạnh Bosch KAN92LB35

(0)

Khoảng giá: Trên 50 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Trung Quốc

Tiêu thụ điện: A+

Phân loại: Tủ side by side

Kích thước: 179 x 92 x 74 cm

95,500,000  80,500,000 
-6,101,000 

Tủ lạnh Bosch KGE49AI31

(0)

Khoảng giá: Dưới 30 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêu thụ điện: A++

Phân loại: Tủ cánh trên, cánh dưới

Kích thước: 185 x 92 x 74 cm

24,500,000  18,399,000 
-13,101,000 

Tủ lạnh Bosch KGE49AL41

(0)

Khoảng giá: Dưới 40 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêu thụ điện: A+++

Phân loại: Tủ cánh trên, cánh dưới

Kích thước: 185 x 92 x 74 cm

36,000,000  22,899,000 
-16,051,000 

Tủ lạnh Bosch KGN36SB31

(0)

Khoảng giá: Trên 50 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêu thụ điện: A+

Phân loại: Tủ cánh trên, cánh dưới

Kích thước: 185 x 92 x 74 cm

58,800,000  42,749,000 
-6,201,000 

Tủ lạnh Bosch KGN39LB35

(0)

Khoảng giá: Dưới 40 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêu thụ điện: A++

Phân loại: Tủ cánh trên, cánh dưới

Kích thước: 185 x 92 x 74 cm

35,000,000  28,799,000 
-3,191,000 

Tủ lạnh Bosch KGN39LR35

(0)

Khoảng giá: Dưới 50 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêu thụ điện: A+++

Phân loại: Tủ cánh trên, cánh dưới

Kích thước: 185 x 92 x 74 cm

31,990,000  28,799,000 
-5,120,000 

Tủ lạnh Bosch KGN49AI22

(0)

Khoảng giá: Dưới 40 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêu thụ điện: A++

Phân loại: Tủ cánh trên, cánh dưới

Kích thước: 185 x 92 x 74 cm

27,799,000  22,679,000 
-14,500,000 

Tủ lạnh Bosch KGN57AI10T

(0)

Khoảng giá: Dưới 40 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêu thụ điện: A+

Phân loại: Tủ cánh trên, cánh dưới

Kích thước: 185 x 92 x 74 cm

54,000,000  39,500,000 
-6,000,000 

Tủ lạnh Bosch KGV36VL23E

(0)

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Tiêu thụ điện: A+

Phân loại: Tủ cánh trên, cánh dưới

Kích thước: 185 x 92 x 74 cm

23,700,000  17,700,000 
-4,400,000 

Tủ lạnh Bosch KGV36VW23E

(0)

Khoảng giá: Dưới 20 triệu

Thương hiệu: Bosch

Xuất xứ: Thổ Nhĩ Kỳ

Phân loại: Tủ cánh trên, cánh dưới

Kích thước: 185 x 92 x 74 cm

21,000,000  16,600,000 

Hiển thị 1–20 trong 36 kết quả