ĐIỀU KHOẢN HOẠT ĐỘNG CỦA WEBSITE BÁN HÀNG VUABEPDIENTU.VN

Quý khách hàng có nhu cầu mua sắm có thể gọi điện hoặc đặt hàng trực tuyến trên Website vuabepdientu.vn.
Quý khách hàng mua hàng trên website vuabepdientu.vn có quyền tự do thỏa thuận trên cơ sở tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, mua bán sản phẩm theo thoả thuận của các bên, không trái với qui định của pháp luật.
Sản phẩm được bán trên Website vuabepdientu.vn đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, không thuộc các trường hợp cấm kinh doanh, cấm quảng cáo theo quy định của pháp luật.
Hoạt động mua bán hàng hóa trên Website vuabepdientu.vn được thực hiện công khai, minh bạch, đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng.
Tất cả các nội dung trong Quy định này phải tuân thủ theo hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam.