[rev_slider_vc alias=”slider-3″]

TỦ LẠNH

-25,051,000 
78,950,000  53,899,000 
-13,231,000 
28,350,000  15,119,000 
-17,389,000 
79,035,000  61,646,000 
-14,500,000 
54,000,000  39,500,000 

BẾP ĐIỆN

-8,150,001 
18,450,000  10,299,999 
-7,831,000 
16,650,000  8,819,000 
-8,698,000 
17,200,000  8,502,000 
-1,583,000 
10,549,000  8,966,000 

BẾP TỪ

-6,239,000 
25,129,000  18,890,000 
-13,428,000 
36,500,000  23,072,000 
-9,331,000 
29,600,000  20,269,000 
-12,373,000 
23,199,000  10,826,000 

LÒ HẤP

-12,426,000 
35,500,000  23,074,000